Historia

Inicjatorzy towarzystwa:

Kenzo Miya Tokio University idea towarzystw zastosowań elektromagnetyzmu
Jerzy Paweł Nowacki Instytut Podstawowych Problemów Techniki Warszawa
inicjator
Andrzej Krawczyk Instytut Elektrotechniki Warszawa inicjator

Miejsce i czas powstania towarzystwa:

Sierpień 1990 apel do polskich środowisk elektromagnetyzmu pisemny apel postulujący założenie PTZE
Wrzesień 1990 zebranie założycielskie PTZE,
28 września 1990 w IPPT
Pierwszy (tymczasowy) Zarząd:
Eryk Infeld – prezes
Romuald Kotowski
Andrzej Krawczyk
Jerzy Paweł Nowacki
Zbigniew Peradzyński
Dominik Rogula
Czesław Rymarz
Ryszard Sikora
Luty 1991 rejestracja sądowa w dniu 19 lutego 1991
Kwiecień 1991 I Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 1991 r. w auli Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu.