Światowe badania w dziedzinie bioelektromagnetyzmu – wybrane kierunki badawcze na konferencji BioEM 2018

Artykuł

BioEM organizowane jest od kilkudziesięciu lat przez The Bioelectromagnetic Society. 20 lat temu do organizatorów dołączyło drugie towarzystwo:  The European Bioelectromagnetics Association (EBEA). Konferencja odbyła się w Słowenii, w Portoroż-Piran, w dniach 25-29 czerwca 2018 roku i została zainicjowana przez dr. Petera Gajska z Instytutu Promieniowania Niejonizującego (Institute for Nonionizing Radiation) oraz prof. Damijana Miklavcica z Uniwersytetu w Lubljanie. Konferencja odbywa się według schematu wypracowanego w ciągu wielu lat jej organizacji i jest znakomitym forum dla badaczy, ekspertów,  a także dla studentów, do spotkania i wymiany wyników realizowanych badań, wymiany myśli, idei oraz nowych rozwiązań organizacyjnych w dziedzinie szeroko rozumianego bioelektromagnetyzmu.

Na konferencję nadesłano 244 referaty w formie streszczeń z 36 krajów, które zostały poddane ostrej procedurze recenzowania (peer reviewing). Zaakceptowane referaty zostały podzielone na 16 sesji oralnych i dwie plakatowe. Sesje plakatowe połączone zostały z krótkim prezentacjami (3 minuty/referat), poprzedzającymi sesje plakatowe.  Pozytywną cechą konferencji BioEM jest przyciąganie studentów – w tegorocznym wydaniu prezentowanych było 49 referatów studenckich.

zobacz więcej

FAQ

Fakty i mity

Tu znajdują się odpowiedzi na najczęściej padające pytania.

Ulotka – fakty i mity o PEM

Grafiki

Reklama

Opinia o opracowaniu: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI (PEM) DLA MIASTA KRAKOWA NA LATA 2018-2022 w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa

Artykuł

  1. Uwagi ogólne

Przedstawiony do opinii PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI (PEM) DLA MIASTA KRAKOWA NA LATA 2018-2022, nazywany dalej Programem, jest jednym z głosów w dyskusji, która  rozpoczęła się zarówno w środowisku naukowym, jak i w społeczeństwach, w czasie, kiedy zaczęto w sposób świadomy emitować pole elektromagnetyczne w całym spektrum częstotliwościowym. W czasach przełomu XIX i XX wieku,  w czasie  innowacji inżynierskich Tesli  i Edisona, pole elektromagnetyczne (PEM) pochodziło z dolnego pasma spektrum, czyli 50 Hz  w Europie i 60 Hz w USA i w krajach, które były elektryfikowane przez Amerykanów, np. część zachodnia Japonii. Po wprowadzeniu przekazu sygnału radiowego przez Teslę i Marconiego w środowisku pojawiło PEM o znacznie wyższych częstotliwościach, rzędu setek kiloherców. W połowie XX wieku w wyniku rozwoju technik wojskowych pojawiały się coraz wyższe częstotliwości (radary!!!), a w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego wieku zaczęto emitować PEM rzędu kilkuset megaherców i pojedynczych gigaherców, głównie w celu telekomunikacyjnym. To krótkie przypomnienie służy temu, żeby uzmysłowić sobie, z jak szeroką problematyką mamy do czynienia, wprowadzając termin „pole elektromagnetyczne”.  Przygotowując program, dotyczący PEM, warto na samym początku określić o jaki zakres częstotliwości chodzi i z jakim polem elektromagnetycznym mamy do czynienia.  Początkowe akapity programu również takiego rozróżnienia nie wprowadzają, a wręcz przeciwnie mówi się o PEM naturalnym i sztucznym, nie wnikając w charakter PEM.  Czytelnik programu orientuje się z jakim obszarem częstotliwości mamy do czynienia w momencie, kiedy pojawia się nazwa stacje bazowe telefonii komórkowej.

zobacz więcej

link do grafiki

Obszary zgodności z limitami w pobliżu anten telefonii komórkowej

Grafiki

link do grafiki

Co to jest pole elektromagnetyczne?

Grafiki

Historia unormowania w obszarze pola elektromagnetycznego w Polsce i na świecie

Wideo