Efekty Biologiczne Promieniowania Elektromagnetycznego

Standaryzacja metodyk pomiarów pól elektromagnetycznych związanych z ekspozycją człowieka i jej wpływ na jakości badań

Problemy w realizacji inwestycji telekomunikacyjnych w aspekcie ochrony przed polem elektromagnetycznym

Historia unormowania w obszarze pola elektromagnetycznego w Polsce i na świecie

zobacz więcej