Raport z grudniowej konferencji Instytutu Łączności – Pole Elektromagnetyczne i jego wpływ na środowisko

Problematyka oddziaływania pola elektromagnetycznego na bio- i technosferę stanowi przedmiot licznych prac badawczych oraz jest bardzo szeroko omawiana w mediach.  Śledząc publikacje na ten temat, łatwo zauważyć doniesienia mające mało wspólnego z nauką, a czasami nawet z elementarną wiedzą. W celu przeciwdziałania temu chaosowi informacyjnemu Instytut Łączności z pomocą Ministerstwa Cyfryzacji i Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu zorganizował już po raz drugi spotkanie naukowe (pierwsze takie wydarzenie odbyło się 15 grudnia 2016 r.), którego celem było przedstawienie wyników badań, prowadzonych w polskich i światowych ośrodkach naukowych.

zobacz więcej

Czy fale elektromagnetyczne zwiększają ryzyko poronienia – komentarz do publikacji

Pod koniec grudnia ubiegłego roku na portalu pulsmedycyny.pl ukazało się omówienie artykułu „Fale elektromagnetyczne zwiększają ryzyko poronienia”, opublikowanego na stronie http://www.nature.com/scientificreports. Już sam tytuł może bulwersować opinię publiczną, a ważność publikacji podkreśla dodatkowo to, że tekst zamieścił w swoim serwisie PAP. Warto przyjrzeć się bliżej treści omówienia, jak i samemu artykułowi.

zobacz więcej

Czy telefon może spowodować wybuch?

Na wielu stacjach benzynowych można napotkać charakterystyczne znaki zakazujące korzystania z telefonów komórkowych. Czy korzystanie z telefonu komórkowego w pobliżu dystrybutora i na samej stacji jest bezpieczne? W jaki sposób można ochronić się przed ewentualnym niebezpieczeństwem?

zobacz więcej

Pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego w miastach

Od sposobu prowadzenia pomiarów nadajników radiowo-telewizyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej zależy rzetelny pomiar ich oddziaływania na środowisko naturalne, w tym na organizm człowieka.

zobacz więcej

zobacz więcej