Opinia o opracowaniu: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI (PEM) DLA MIASTA KRAKOWA NA LATA 2018-2022 w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa

  1. Uwagi ogólne

Przedstawiony do opinii PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI (PEM) DLA MIASTA KRAKOWA NA LATA 2018-2022, nazywany dalej Programem, jest jednym z głosów w dyskusji, która  rozpoczęła się zarówno w środowisku naukowym, jak i w społeczeństwach, w czasie, kiedy zaczęto w sposób świadomy emitować pole elektromagnetyczne w całym spektrum częstotliwościowym. W czasach przełomu XIX i XX wieku,  w czasie  innowacji inżynierskich Tesli  i Edisona, pole elektromagnetyczne (PEM) pochodziło z dolnego pasma spektrum, czyli 50 Hz  w Europie i 60 Hz w USA i w krajach, które były elektryfikowane przez Amerykanów, np. część zachodnia Japonii. Po wprowadzeniu przekazu sygnału radiowego przez Teslę i Marconiego w środowisku pojawiło PEM o znacznie wyższych częstotliwościach, rzędu setek kiloherców. W połowie XX wieku w wyniku rozwoju technik wojskowych pojawiały się coraz wyższe częstotliwości (radary!!!), a w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego wieku zaczęto emitować PEM rzędu kilkuset megaherców i pojedynczych gigaherców, głównie w celu telekomunikacyjnym. To krótkie przypomnienie służy temu, żeby uzmysłowić sobie, z jak szeroką problematyką mamy do czynienia, wprowadzając termin „pole elektromagnetyczne”.  Przygotowując program, dotyczący PEM, warto na samym początku określić o jaki zakres częstotliwości chodzi i z jakim polem elektromagnetycznym mamy do czynienia.  Początkowe akapity programu również takiego rozróżnienia nie wprowadzają, a wręcz przeciwnie mówi się o PEM naturalnym i sztucznym, nie wnikając w charakter PEM.  Czytelnik programu orientuje się z jakim obszarem częstotliwości mamy do czynienia w momencie, kiedy pojawia się nazwa stacje bazowe telefonii komórkowej.

zobacz więcej

Czy telefony komórkowe ściągają pioruny?

Stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP w sprawie używania telefonów komórkowych w trakcie burzy:

W związku z coraz częściej ukazującymi się w różnych mediach i portalach internetowych nieuzasadnionymi opiniami sugerującymi zakaz używania telefonów komórkowych w czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP oświadcza, iż nie zwiększa się prawdopodobieństwo uderzenia pioruna w osobę posiadającą włączony telefon komórkowy, jak również wówczas, gdy przez telefon komórkowy jest prowadzona rozmowa. Powyższe oświadczenie dotyczy również innych urządzeń elektronicznych typu smartfon, tablet, laptop, które korzystają z transmisji bezprzewodowej.

zobacz więcej

Medycyna elektromagnetyczna: przezczaszkowa stymulacja magnetyczna

Pole elektromagnetyczne jest nie tylko zjawiskiem, wywołującym negatywne postawy społeczne, ale również jest czynnikiem fizycznym, odgrywającym ogromną rolę w medycynie. Ze względu na emocje, które w Polsce generuje problem rzekomej szkodliwości pola elektromagnetycznego, artykuły przedstawione na tej stronie, związane są z wyjaśnieniami i polemiką z owymi emocjami. Wydaje się, że obecny stan wiedzy powinien skłaniać do wyciszania emocji na temat szkodliwości i prowadzić do pozytywnej strony PEM – temat medycyny elektromagnetycznej wymaga zatem intensyfikacji publikacyjnej.

zobacz więcej

Czy pole elektromagnetyczne może wpływać na naszą pamięć?

Kilka dni temu polskie media obiegła informacja o negatywnym oddziaływaniu pola elektromagnetycznego na funkcje poznawcze, szczególnie na pamięć u nastolatków. Jednym z portali, który postanowił podjąć temat był Newsweek.pl, zachęcając do zapoznania się z publikacją poprzez sensacyjny tytuł Promieniowanie z telefonów negatywnie wpływa na naszą pamięć. Podstawą tej notatki jest informacja, zapowiadająca artykuł zespołu badaczy szwajcarskich Mobile phone radiation may affect memory performance in adolescents, study finds, zamieszczona również w Internecie, 19 lipca br.

zobacz więcej

zobacz więcej