link do artykułu

Konferencja „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe i zagraniczne.”

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy już po raz trzeci organizuje konferencję naukową poświęconą zagadnieniom wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie i życia człowieka oraz środowisko. Głównym tematem tegorocznej konferencji „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe i zagraniczne.” będzie możliwość rozwoju technologii 5G w kontekście obowiązujących wartości dopuszczalnych PEM, w oparciu o istniejące wytyczne oraz prowadzone badania.

Konferencja będzie okazją do dyskusji na temat metod monitorowania poziomów PEM zarówno w kraju jak i zagranicą, a także możliwości wykorzystania tych danych, wdrożenia działań informacyjnych i uruchomienia nowych projektów związanych z PEM.

zobacz więcej

Charakterystyka dokumentu ICNIRP – ICNIRP Guidelines for Limitating Exposure to Time-Varying Electric. Magnetic and Electromagnetic Fields (100 kHz – 300 MHz), przedłożonego społeczności bioelektromagnetycznej do konsultacji społecznych w lipcu br. | Część I. Uwagi ogólne

Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) to zarejestrowana w Monachium organizacja non-profit z misją naukową. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Międzynarodowa Organizacja Pracy uznają ICNIRP za pozarządową organizację, oficjalnie z nimi współpracującą. ICNIRP jest też konsultowany przez Komisję Europejską.

Historia ICNIRP  sięga 1973 roku, kiedy podczas III Międzynarodowego Kongresu  Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony przed Promieniowaniem IRPA  (International Radiation Protection Association), pierwszy raz zorganizowana została sesja naukowa, poświęcona promieniowaniu niejonizującemu. W roku 1974 powołana została  przy IRPA Grupa Robocza ds. Promieniowania Niejonizującego, a w roku 1975 Grupa Badawcza ds. przeglądu obszaru promieniowania niejonizującego. Podczas IV Kongresu IRPA w 1977 roku powołano wspomnianą wyżej organizację INIRC, prekursorka ICNIRP, który  został powołany do istnienia w 1992 roku na 7-mym z kolei Kongresie IRPA w Montrealu.

zobacz więcej

Światowe badania w dziedzinie bioelektromagnetyzmu – wybrane kierunki badawcze na konferencji BioEM 2018

BioEM organizowane jest od kilkudziesięciu lat przez The Bioelectromagnetic Society. 20 lat temu do organizatorów dołączyło drugie towarzystwo:  The European Bioelectromagnetics Association (EBEA). Konferencja odbyła się w Słowenii, w Portoroż-Piran, w dniach 25-29 czerwca 2018 roku i została zainicjowana przez dr. Petera Gajska z Instytutu Promieniowania Niejonizującego (Institute for Nonionizing Radiation) oraz prof. Damijana Miklavcica z Uniwersytetu w Lubljanie. Konferencja odbywa się według schematu wypracowanego w ciągu wielu lat jej organizacji i jest znakomitym forum dla badaczy, ekspertów,  a także dla studentów, do spotkania i wymiany wyników realizowanych badań, wymiany myśli, idei oraz nowych rozwiązań organizacyjnych w dziedzinie szeroko rozumianego bioelektromagnetyzmu.

Na konferencję nadesłano 244 referaty w formie streszczeń z 36 krajów, które zostały poddane ostrej procedurze recenzowania (peer reviewing). Zaakceptowane referaty zostały podzielone na 16 sesji oralnych i dwie plakatowe. Sesje plakatowe połączone zostały z krótkim prezentacjami (3 minuty/referat), poprzedzającymi sesje plakatowe.  Pozytywną cechą konferencji BioEM jest przyciąganie studentów – w tegorocznym wydaniu prezentowanych było 49 referatów studenckich.

zobacz więcej

Opinia o opracowaniu: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI (PEM) DLA MIASTA KRAKOWA NA LATA 2018-2022 w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa

  1. Uwagi ogólne

Przedstawiony do opinii PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI (PEM) DLA MIASTA KRAKOWA NA LATA 2018-2022, nazywany dalej Programem, jest jednym z głosów w dyskusji, która  rozpoczęła się zarówno w środowisku naukowym, jak i w społeczeństwach, w czasie, kiedy zaczęto w sposób świadomy emitować pole elektromagnetyczne w całym spektrum częstotliwościowym. W czasach przełomu XIX i XX wieku,  w czasie  innowacji inżynierskich Tesli  i Edisona, pole elektromagnetyczne (PEM) pochodziło z dolnego pasma spektrum, czyli 50 Hz  w Europie i 60 Hz w USA i w krajach, które były elektryfikowane przez Amerykanów, np. część zachodnia Japonii. Po wprowadzeniu przekazu sygnału radiowego przez Teslę i Marconiego w środowisku pojawiło PEM o znacznie wyższych częstotliwościach, rzędu setek kiloherców. W połowie XX wieku w wyniku rozwoju technik wojskowych pojawiały się coraz wyższe częstotliwości (radary!!!), a w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego wieku zaczęto emitować PEM rzędu kilkuset megaherców i pojedynczych gigaherców, głównie w celu telekomunikacyjnym. To krótkie przypomnienie służy temu, żeby uzmysłowić sobie, z jak szeroką problematyką mamy do czynienia, wprowadzając termin „pole elektromagnetyczne”.  Przygotowując program, dotyczący PEM, warto na samym początku określić o jaki zakres częstotliwości chodzi i z jakim polem elektromagnetycznym mamy do czynienia.  Początkowe akapity programu również takiego rozróżnienia nie wprowadzają, a wręcz przeciwnie mówi się o PEM naturalnym i sztucznym, nie wnikając w charakter PEM.  Czytelnik programu orientuje się z jakim obszarem częstotliwości mamy do czynienia w momencie, kiedy pojawia się nazwa stacje bazowe telefonii komórkowej.

zobacz więcej

zobacz więcej