Treści z tagiem: badania

Jak rozumieć włączenie PEM o częstotliwości radiowej przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) do kategorii 2B

Jednym z najczęściej przytaczanych argumentów, mających dowodzić negatywnego wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzi jest zakwalifikowanie przez IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) PEM wysokiej częstotliwości, emitowanego głównie przez systemy telefonii mobilnej oraz składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, do kategorii 2B (Group 2B: Possibly carcinogenic to humans). IARC opisuje tę kategorię w sposób następujący: istnieją pewne przesłanki wskazujące na ich kancerogenność u ludzi, ale obecnie jest daleko od rozstrzygających wniosków (There is some evidence that it can cause cancer in humans but at present it is far from conclusive).

zobacz więcej

Co bada się w USA? Omówienie nowego projektu DARPA, dotyczącego pola elektromagnetycznego w organizmie ludzkim

Niedawno na blogu Elektrofakty ukazał się artykuł prezentujący rosyjskie badania dotyczące pola elektromagnetycznego i jego negatywnego wpływu na organizm ludzki Niejednokrotnie przekonywaliśmy na naszej stronie, ale też przy innych okazjach, że Rosja oraz jej restrykcyjne normy i badania, mające je uzasadniać, stanowią swoisty skansen badawczy. Świat prawdziwej nauki zajmuje się znacznie głębszym poznaniem pola elektromagnetycznego w kontekście jego kontaktu z materią ożywioną oraz zastosowaniem w medycynie.

Jeden z takich projektów badawczych jest prowadzony przez amerykańską agencję DARPA (Defense Advanced Reseach Projects Agency). To projekt Radio-Bio: „What role does electromagnetic signaling have in biological systems” (Jaką rolę pełnią sygnały elektromagnetyczne w systemach biologicznych). Uczeni od wielu lat zastanawiają się jak bardzo pole elektromagnetyczne jest istotne w przekazie informacji wewnątrz komórki i między nimi. Istniały hipotezy mówiące, że w takim przekazie największą rolę odgrywa pole elektromagnetyczne o częstotliwościach terahercowych, generowane z membran komórkowych.

zobacz więcej

Czy pole elektromagnetyczne może wpływać na naszą pamięć?

Kilka dni temu polskie media obiegła informacja o negatywnym oddziaływaniu pola elektromagnetycznego na funkcje poznawcze, szczególnie na pamięć u nastolatków. Jednym z portali, który postanowił podjąć temat był Newsweek.pl, zachęcając do zapoznania się z publikacją poprzez sensacyjny tytuł Promieniowanie z telefonów negatywnie wpływa na naszą pamięć. Podstawą tej notatki jest informacja, zapowiadająca artykuł zespołu badaczy szwajcarskich Mobile phone radiation may affect memory performance in adolescents, study finds, zamieszczona również w Internecie, 19 lipca br.

zobacz więcej

Badania Ramazzini Institute wykazują, że promieniowanie stacji bazowych nie zwiększa ryzyka zachorowania na nerwiaka osłonkowego i glejaka

Autor publikacji: Dariusz Leszczyński

22 marca br. w czasopiśmie Environmental Research ukazał się artykuł: „Raport z badań nad guzami mózgu i serca u szczurów Sprague’a-Dawleya wystawionych od okresu prenatalnego do naturalnej śmierci na pole elektromagnetyczne o pochodzące od telefonii komórkowej odzwierciedlające emisję promieniowania stacji bazowej GSM o częstotliwości 1,8 GHz” (Falcioni et al.), którego głównym autorem jest Fiorella Belpoggi, dyrektor ds. badań w Instytucie Ramazziniego we Włoszech. Badanie to zostało słusznie ogłoszone największym dotychczas eksperymentem na zwierzętach, badającym wpływ promieniowania emitowanego przez stację bazową telefonii komórkowej na szczury.

zobacz więcej

Czy telefony komórkowe są bezpieczne?

Szukanie odpowiedzi na to pytanie jest przedmiotem badań prowadzonych przez ostatnie dziesięciolecia. Choć coraz bardziej utrwala się wiedza o bezpiecznym użytkowaniu telefonów komórkowych, to wśród wielu osób wciąż panują obawy i niepokoje. Próbą odpowiedzi na nie są dwa raporty opublikowane na początku lutego br., zawierające wyniki ponad dziesięcioletnich badań, wykonywanych pod egidą amerykańskiego Narodowego Instytutu Nauk o Zdrowiu Środowiskowym.

zobacz więcej

Telefonia komórkowa i PEM, a zdrowie ludzi – krytyczne omówienie publikacji w mediach

Doniesienia medialne o zagrożeniach wywołanych przebywaniem w polu elektromagnetycznym są odpowiedzialne w dużym stopniu za tworzenie złej atmosfery i emocji, związanych ze współczesnymi technologiami telekomunikacyjnymi, teleinformatycznymi, a także infrastrukturę elektroenergetyczną.

Atrakcyjność przekazów mass-mediów powoduje, że ulegają jej również instytucje normotwórcze i prawodawcze. Ikoną tej propagandy jest tytuł artykułu zamieszczonego w prasie brytyjskiej – Niebezpieczeństwo: telefony komórkowe mogą „ugotować” – obrazuje je przedstawione poniżej zdjęcie. Dowodem eksperymentalnym jest stanowisko  do gotowanie jajka za pomocą energii elektromagnetycznej emitowanej przez dwa telefony komórkowe.

zobacz więcej

Korzystanie z telefonów komórkowych przez młodych Japończyków, a choroby mózgu

Autorzy Bioelectromagnetics postanowili sprawdzić związek między korzystaniem z telefonów komórkowych przez młodzież w Japonii, a zachorowalnością na choroby nowotworowe mózgu. Problem wieku jest często podnoszony w dyskusjach na temat braku lub pojawiania się takiego wpływu, a Japonia zapewnia wysoką dostępność telefonii komórkowej.

zobacz więcej

Jak zmieniają się funkcje mózgu pod wpływem pola elektromagnetycznego emitowanego przez telefony komórkowe?

W  czasopiśmie naukowym Bioelectromagnetics przedstawiona została analiza badań na temat wpływu pola elektromagnetycznego telefonów komórkowych na funkcje mózgu. Jak podają autorzy artykułu, obszerna literatura na ten temat wskazywała do 2011 roku na wykluczenie istotnego, krótkotrwałego wpływu pola elektromagnetycznego na poznawcze zachowania człowieka. Ostatnio jednak pojawiły się doniesienia raportujące taki wpływ.

zobacz więcej