Treści z tagiem: promieniowanie elektromagnetyczne

Telefonia komórkowa, a zdrowie – omówienie najnowszej książki Marko Markova „Mobile communications and public health” (ed. Marko Markov, CRC Press, 2019)

Na temat związków między polem elektromagnetycznym emitowanym przez systemy telefonii komórkowej, a zdrowiem ludzi napisano w ostatnich kilkudziesięciu latach wiele książek i mnóstwo artykułów. Marko Markov jest jednym z bardziej wydajnych autorów w tym obszarze (artykuł z jednej z jego poprzednich książek został omówiony na portalu Elektrofakty). Wydana w 2019 roku książka pod redakcją wspomnianego Markova, na temat wprowadzania technologii 5G, kolejnego etapu w rozwoju telefonii mobilnej, szerzej, łączności bezprzewodowej, jest obecnie obiektem gorącej dyskusji, nie tylko w Polsce.

Wprowadzenie do książki pokazuje czytelnikowi taki właśnie aspekt prezentowanej publikacji. Redaktor książki ustawia czytelnika w obszarze zagrożenia polem elektromagnetycznym, wskazując na dużą niewiedzę, co do ekspozycji na pole elektromagnetyczne, jak i skutki tej ekspozycji. Autorzy tej monografii, w założeniu Marko Markova, powinni wnieść ład i porządek w ten obszar wiedzy i techniki. Podkreślając dramaturgię całej sprawy, redaktor tomu pisze o tym, że miliardy ludzi na świecie nie są świadomi tego, że ich domy i oni sami wystawieni są (będą) na działanie nowych i zaawansowanych technologii. Jak przeczytamy w zakończeniu, najwyższy czas aby uderzyć w dzwon (It is time to ring the bell).

zobacz więcej

Jak rozumieć włączenie PEM o częstotliwości radiowej przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) do kategorii 2B

Jednym z najczęściej przytaczanych argumentów, mających dowodzić negatywnego wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzi jest zakwalifikowanie przez IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) PEM wysokiej częstotliwości, emitowanego głównie przez systemy telefonii mobilnej oraz składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, do kategorii 2B (Group 2B: Possibly carcinogenic to humans). IARC opisuje tę kategorię w sposób następujący: istnieją pewne przesłanki wskazujące na ich kancerogenność u ludzi, ale obecnie jest daleko od rozstrzygających wniosków (There is some evidence that it can cause cancer in humans but at present it is far from conclusive).

zobacz więcej

Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji – raport z konferencji „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe i zagraniczne”

Konferencje na temat pola elektromagnetycznego generowanego przez rozmaite źródła, ale przede wszystkim przez system telefonii komórkowej, w kontekście jego wpływu na organizmy żywe, zostały zapoczątkowane w 2016 roku i od tej pory rok rocznie odbywają się w grudniu. Tematem pierwszej konferencji były medyczne, biologiczne, techniczne i prawne aspekty wpływu pola elektromagnetycznego na środowisko. Z kolei drugiej, która odbyła się w 2017 roku, pole elektromagnetyczne i jego wpływ na środowisko tematyka konferencji pozostała ta sama. Jednym z zaproszonych był wówczas prof. Shoogo Ueno z Japonii, który zaprezentował w jaki sposób pole elektromagnetyczne współdziała z organizmem ludzkim, głównie w celach terapeutycznych.

Tegoroczna edycja połączyła pole elektromagnetyczne z przyszłością telekomunikacji. To, że telekomunikacja w jej wymiarze bezprzewodowym związana jest z polem elektromagnetycznym jest od prawie 150 lat oczywistością. Pożytki płynące z komunikacji bezprzewodowej, zarówno te w skali mikro (poszczególnych jednostek), jak i makro (całe społeczeństwa) są nie do przecenienia. Tematyka konferencji, nawiązująca do przyszłości, okazała się na tyle ciekawa, a miejscami intrygująca, że wzięło w niej udział niemal 200 osób. Uczestnikami byli zarówno pracownicy akademiccy, jak i praktycy z firm telekomunikacyjnych. Licznie stawili się również pracownicy administracji państwowej z obszaru technik informatycznych (Ministerstwo Cyfryzacji), medycyny (Ministerstwo Zdrowia), ochrony środowiska (inspektoraty ochrony środowiska różnych szczebli czy stacje sanitarno-epidemiologiczne).

zobacz więcej

Czy pole elektromagnetyczne może wpływać na naszą pamięć?

Kilka dni temu polskie media obiegła informacja o negatywnym oddziaływaniu pola elektromagnetycznego na funkcje poznawcze, szczególnie na pamięć u nastolatków. Jednym z portali, który postanowił podjąć temat był Newsweek.pl, zachęcając do zapoznania się z publikacją poprzez sensacyjny tytuł Promieniowanie z telefonów negatywnie wpływa na naszą pamięć. Podstawą tej notatki jest informacja, zapowiadająca artykuł zespołu badaczy szwajcarskich Mobile phone radiation may affect memory performance in adolescents, study finds, zamieszczona również w Internecie, 19 lipca br.

zobacz więcej

Elektrosmog – w pogoni za sensacyjnymi nagłówkami

W środkach masowego przekazu pojawiają się określenia o dużym ładunku  emocjonalnym, mające na celu rozstrzygnięcie jakiegoś sporu czy dyskusji jeszcze przed jej rozpoczęciem. Można przytaczać mnóstwo takich przykładów, szczególnie światopoglądowych i etycznych. Skupmy się jednak na dyskusji dotyczącej nieszkodliwości, bądź szkodliwości, pola elektromagnetycznego (PEM), generowanego przez nadajniki telefonii komórkowej. Zarówno te w skali makro (anteny bazowe), jak i mikro (telefony komórkowe).

zobacz więcej

Czy telefony komórkowe zakłócają pracę wszczepionych stymulatorów serca?

W mediach nie brakuje publikacji na temat negatywnego wpływu urządzeń elektronicznych na kardioimplanty. Najświeższy przykład to artykuł Przez komórkę mogłem stracić życie, który pod koniec lutego br. został opublikowany na stronie internetowej Faktu. Opisuje historię 86-letniego Pawła Gołdyna z wszczepionym stymulatorem (popularnie zwanym „rozrusznikiem”) serca. Po zakupie telefonu komórkowego, pan Paweł Gołdyn poczuł się na tyle źle (zawroty głowy, skoki ciśnienia), że zdecydował się na wizytę u lekarza, który stwierdził, że przyczyną kłopotów zdrowotnych jego pacjenta jest nabyty właśnie telefon.

zobacz więcej

Telefonia komórkowa i PEM, a zdrowie ludzi – krytyczne omówienie publikacji w mediach

Doniesienia medialne o zagrożeniach wywołanych przebywaniem w polu elektromagnetycznym są odpowiedzialne w dużym stopniu za tworzenie złej atmosfery i emocji, związanych ze współczesnymi technologiami telekomunikacyjnymi, teleinformatycznymi, a także infrastrukturę elektroenergetyczną.

Atrakcyjność przekazów mass-mediów powoduje, że ulegają jej również instytucje normotwórcze i prawodawcze. Ikoną tej propagandy jest tytuł artykułu zamieszczonego w prasie brytyjskiej – Niebezpieczeństwo: telefony komórkowe mogą „ugotować” – obrazuje je przedstawione poniżej zdjęcie. Dowodem eksperymentalnym jest stanowisko  do gotowanie jajka za pomocą energii elektromagnetycznej emitowanej przez dwa telefony komórkowe.

zobacz więcej

Korzystanie z telefonów komórkowych przez młodych Japończyków, a choroby mózgu

Autorzy Bioelectromagnetics postanowili sprawdzić związek między korzystaniem z telefonów komórkowych przez młodzież w Japonii, a zachorowalnością na choroby nowotworowe mózgu. Problem wieku jest często podnoszony w dyskusjach na temat braku lub pojawiania się takiego wpływu, a Japonia zapewnia wysoką dostępność telefonii komórkowej.

zobacz więcej