Treści z tagiem: ptze

Medycyna elektromagnetyczna: przezczaszkowa stymulacja magnetyczna

Pole elektromagnetyczne jest nie tylko zjawiskiem, wywołującym negatywne postawy społeczne, ale również jest czynnikiem fizycznym, odgrywającym ogromną rolę w medycynie. Ze względu na emocje, które w Polsce generuje problem rzekomej szkodliwości pola elektromagnetycznego, artykuły przedstawione na tej stronie, związane są z wyjaśnieniami i polemiką z owymi emocjami. Wydaje się, że obecny stan wiedzy powinien skłaniać do wyciszania emocji na temat szkodliwości i prowadzić do pozytywnej strony PEM – temat medycyny elektromagnetycznej wymaga zatem intensyfikacji publikacyjnej.

zobacz więcej

Raport z grudniowej konferencji Instytutu Łączności – Pole Elektromagnetyczne i jego wpływ na środowisko

Problematyka oddziaływania pola elektromagnetycznego na bio- i technosferę stanowi przedmiot licznych prac badawczych oraz jest bardzo szeroko omawiana w mediach.  Śledząc publikacje na ten temat, łatwo zauważyć doniesienia mające mało wspólnego z nauką, a czasami nawet z elementarną wiedzą. W celu przeciwdziałania temu chaosowi informacyjnemu Instytut Łączności z pomocą Ministerstwa Cyfryzacji i Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu zorganizował już po raz drugi spotkanie naukowe (pierwsze takie wydarzenie odbyło się 15 grudnia 2016 r.), którego celem było przedstawienie wyników badań, prowadzonych w polskich i światowych ośrodkach naukowych.

zobacz więcej