Historia unormowania w obszarze pola elektromagnetycznego w Polsce i na świecie