John A. Tegopoulos – in memoriam

25 września 2013 roku odszedł od nas profesor John A. Tegopoulos. Urodził się 30 września, w miejscowości Trikala w Grecji. W 1948 roku uzyskał dyplom inżyniera mechanika i elektryka w Uniwersytecie Technicznym w Atenach. Dyplomy magistra i doktora zdobył w uniwersytecie Purdue (USA) w latach 1954 i 1956, podczas przebywania na stypendium Fulbrighta. W latach 1958- 1966 pracował w zakładach Westinghouse Electric Corporation, w sekcji wielkich maszyn elektrycznych w East Pittsburgh. Pa., USA. W tym samym czasie prowadził wykłady w uniwersytecie w Pittsburgh. W roku 1966 został zatrudniony w swojej macierzystej uczelni, gdzie był profesorem do odejścia na emeryturę w 1992 roku. W latach 1970-1979 był dziekanem Wydziału Elektrycznego tego Uniwersytetu. Był członkiem towarzystw naukowych: IEEE (fellow member , a od 1992 life member, należąc do kilku komitetów merytorycznych), Komitet 1 1 CIGRE, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu i Polska Akademia Nauk, W 1992 został przewodniczącym Komitetu Naukowego International Conference on Electrical Machines. (ICEM),był członkiem komitetów naukowych wielu innych konferencji, a pośród nich International Symposium on Electromagnetic Fields (ISEF). Profesor Tegopoulos był niezawodnym uczestnikiem konferencji ISEF, wspierając jej organizatorów swoją pomocą i życzliwością. Stan zdrowia nie pozwolił Mu na uczestnictwo w kilku ostatnich edycjach ISEFu, ale do końca pozostał członkiem Senior Committee. Aktywność naukowa Profesora Tegopoulosa zaowocowała licznymi nagrodami i wyróżnieniami świata akademickiego. Z całego zespołu nagród wymienić należy otrzymaną w 1996 roku nagrodę IEEE Nikoli Tesli „for pioneering contributions in electrical machine design” (IEEE Spectrum, vol. 33, 12), a także doktoraty honorowe Rosyjskiej Akademii Nauk(1995), uniwersytetu technicznego w Bukareszcie(1998) oraz medal stulecia IEEE (1984) Wieloletnia działalność naukowa profesora Tegopoulosa została przedstawiona w ponad dwustu artykułach, głównie w pismach IEEE, oraz sześciu książkach. Dwie z nich zostały napisane w języku angielskim – jednej z nich miałem zaszczyt być współautorem.

Profesor był miłośnikiem i znawcą muzyki klasycznej, a szczególnie muzyki kameralnej. W kręgu Jego zainteresowań były również języki obce, co zaowocowało znajomością kilku z nich. Profesor John Tegopoulos wniósł wiele do międzynarodowej społeczności akademickiej – wiedzę na temat elektromagnetyzmu i maszyn elektrycznych, ale też dawał wiele ze swojej osobowości – był nie tylko wielkim uczonym ale też szczerym, otwartym i dobrym Człowiekiem, smakował życie w wielu jego wymiarach. Poczytuję sobie jako dar losu znalezienie się wraz z moją rodziną w gronie Jego przyjaciół. Oprócz wszystkich naukowych dyskusji, konferencji, wspólnych podróży, a przede wszystkim dziesiątek godzin rozmów o wszystkimi, będzie mi też brakowało skierowanego do mnie wprost lub słyszanego w telefonie: „you know Andrej. .. „. I jestem głęboko przekonany, że tego samego będzie brakować wielu moim Koleżankom i Kolegom, tym wszystkim, którzy mieli okazję zetknąć się z Johnem Tegopoulosem.