Kadencja nr 6

Zarząd VI kadencji
2007 – 2011

Prezes

Wiceprezesi

Andrzej Wac-Włodarczyk

(wspólpraca z instytucjami naukowymi i uczelniami)

zdjęcie członka zarządu

Anna Pławiak-Mowna

(sprawy organizacyjne)

zdjęcie członka zarządu

Skarbnik

Sekretarz

Członkowie zarządu

Jerzy Paweł Nowacki

(współpraca międzynarodowa)

zdjęcie członka zarządu

Katarzyna Ciosk

(granty krajowe i międzynarodowe)

zdjęcie członka zarządu

Aleksander Dackiewicz

(współpraca z przemysłem)

zdjęcie członka zarządu

Komisja rewizyjna - przewodniczący

Komisja rewizyjna