Kadencja nr 7

Zarząd VII kadencji
2011 – 2015

Prezes

Wiceprezesi

Andrzej Wac-Włodarczyk

(wspólpraca z instytucjami naukowymi i uczelniami)

zdjęcie członka zarządu

Anna Pławiak-Mowna

(sprawy organizacyjne)

zdjęcie członka zarządu

Skarbnik

Sekretarz

Członkowie zarządu

Jerzy Paweł Nowacki

(współpraca międzynarodowa)

zdjęcie członka zarządu

Katarzyna Ciosk

(granty krajowe i międzynarodowe)

zdjęcie członka zarządu

Komisja rewizyjna

Joanna Wyszkowska

Wanda Stankiewicz