Kadencja nr 8

Zarząd VIII kadencji
2015 – 2019

Prezes

Wiceprezesi

Andrzej Wac-Włodarczyk

(wspólpraca z instytucjami naukowymi i uczelniami)

zdjęcie członka zarządu

Anna Pławiak-Mowna

(sprawy organizacyjne)

zdjęcie członka zarządu

Skarbnik

Sekretarz

Ewa Korzeniewska

Członkowie zarządu

Karol Bednarek

Katarzyna Ciosk

(granty krajowe i międzynarodowe)

zdjęcie członka zarządu

Romuald Kotowski

zdjęcie członka zarządu

Aleksander Sieroń

Komisja rewizyjna

Barbara Grochowicz

Leszek Kasprzyk

Joanna Wyszkowska