Treści z tagiem: konkurs

Laureaci 2005

Laureaci roku 2005

Informacja o wynikach konkursu PTZE na najlepszą w 2004 i 2005 roku pracę magisterską lub doktorską z dziedziny ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU

Zarząd Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu ogłosił w 2005 roku konkurs na najlepszą pracę magisterską i\lub doktorską z dziedziny zastosowań elektromagnetyzmu.  Jury Konkursu, składające się z członków Zarządu PTZE, po rozpatrzeniu nadesłanych zgłoszeń, podczas zebrania w dniu 12 grudnia 2005 r. wysoko oceniło zgłoszone prace i postanowiło przyznać nagrody:  

Jarosławowi Kieliszkowi  

z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

za pracę doktorską:  

Głębokość wnikania energii pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości modulowanego impulsowo w obiektach biologicznych  

Promotor pracy prof. dr hab. Roman Kubacki.

Annie Pławiak-Mownej  

z Uniwersytetu Zielonogórskiego

za pracę doktorską:  

Interferencje elektromagnetyczne w kardiostymulatorach

Promotor pracy prof. dr hab. Andrzej Krawczyk.

Marii Mikulskiej  

z Politechniki Łódzkiej

za pracę doktorską:  

Zastosowanie technik komputerowych do oceny zagrożeń dynamicznych transformatorów przekształtnikowych w stanach awaryjnych

Promotor pracy prof. dr hab. Liliana Byczkowska-Lipińska.

Arkadiuszowi Miaskowskiemu  

z Instytutu Elektrotechniki

za pracę doktorską:  

Modelowanie matematyczne struktur bioelektromagnetycznych

Promotor pracy prof. dr hab. Andrzej Krawczyk.

oraz jedno wyróżnienie

Pawłowi Kielanowi  

z Politechniki Śląskiej

za pracę magisterską:  

Układ komunikacji modelu robota Irp4s z komputerem PC

Promotor pracy dr inż. Tomasz Trawiński.

1. Jarosław Kieliszek
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii;
Miejsce pierwsze – nagroda 1200 złotych;
Tytuł pracy doktorskiej:
„Głębokość wnikania energii pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości modulowanego impulsowo w obiektach biologicznych”.

2. Anna Pławiak-Mowna
Uniwersytet Zielonogórski;
Miejsce drugie – nagroda 1000 złotych;
Tytuł pracy doktorskiej:
„Interferencje elektromagnetyczne w kardiostymulatorach”.

3. Maria Mikulska
Politechnika Łódzka;
Miejsce drugie – nagroda 1000 złotych;
Tytuł pracy doktorskiej:
„Zastosowanie technik komputerowych do oceny zagrożeń dynamicznych transformatorów przekształtnikowych w stanach awaryjnych”.

4. Arkadiusz Miaskowski
Instytut Elektrotechniki;
Miejsce drugie – nagroda 1000 złotych;
Tytuł pracy doktorskiej:
„Modelowanie matematyczne struktur bioelektromagnetycznych”.

5. Paweł Kielan
Politechnika Śląska;
Miejsce trzecie – nagroda 800 złotych;
Tytuł pracy magisterskiej:
„Układ komunikacji modelu robota Irp4s z komputerem PC”.

Laureaci 2004

Laureaci roku 2004

Informacja o wynikach konkursu PTZE na najlepszą w 2003 roku pracę magisterską lub doktorską z dziedziny zastosowań elektromagnetyzmu.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu ogłosił w 2003 roku konkurs na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z dziedziny zastosowań elektromagnetyzmu.  Jury Konkursu, składające się z członków Zarządu PTZE, po rozpatrzeniu nadesłanych zgłoszeń, postanowiło przyznać nagrodę

Bartoszowi Sawickiemu

z Politechniki Warszawskiej

za pracę doktorską:

Modelowanie prądów wirowych w środowisku słaboprzewodzącym

z wykorzystaniem wektorowego  potencjału elektrycznego T.

Promotorem pracy był prof. dr hab. Stanisław Wincenciak.

 

1. Bartosz Sawicki
Politechnika Warszawska;
Miejsce pierwsze – nagroda 5000 złotych;
Tytuł pracy doktorskiej:

„Modelowanie prądów wirowych w środowisku słabo-przewodzącym z wykorzystaniem wektorowego potencjału elektrycznego T „.

Laureaci 2003

Laureaci roku 2003

Jury Konkursu, składające się z członków Zarządu PTZE, po rozpatrzeniu nadesłanych zgłoszeń, postanowiło przyznać tylko jedno wyróżnienie (1000  zł  +  uczestnictwo w seminarium środowiskowym PTZE) dla:

mgr.  Grzegorza  Mazura

 z Politechniki Lubelskiej

za pracę magisterską:

Implementacja modelu Preisach’a

w programie Matlab/Simulink

 

wykonaną w pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Wac-Włodarczyka.

1. Grzegorz Mazur
Tytuł pracy magisterskiej:

„Implementacja modelu Preisach’a w programie Matlab/Simulink „.

Najlepsze prace magisterskie i doktorskie 2016 roku – nagrody w konkursie

Informacja o nagrodach PTZE w konkursie POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU na najlepsze w roku 2016 prace magisterskie i doktorskie z dziedziny zastosowań elektromagnetyzmu

Komisja Konkursowa (członkowie Zarządu PTZE) po analizie merytorycznej przedstawionych prac, po zapoznaniu się z opiniami zgłaszających (promotorzy) oraz po zapoznaniu się z recenzjami, postanowila, że dwa wyróżnienia (bezpłatny udział w Sympozjum Środowiskowym PTZE w roku 2017) otrzymują:

  • Dr inż. Piotr Gas za prace doktorską pt. Modelowanie rozkładu temperatury i pola elektromagnetycznego w hipertermii o częstotliwości radiowej i mikrofalowej (promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Kurgan)
  • Dr inż. Ewa Łada_Tondyra za pracę doktorską pt. Analiza zjawisk bioelektromagnetycznych u osób z implantami metalowymi (promotor: prof. dr hab. Andrzej Krawczyk)