Witold Kosiński in memoriam

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14 marca 2014 zmarł nagle nasz kolega prof. dr hab. Witold Kosiński. Witek był wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu, wiernym uczestnikiem niemal wszystkich Sympozjów i Konferencji organizowanych przez PTZE. Był niezwykle aktywny zawodowo i społecznie. Jego śmierć jest dla nas szokiem – nie możemy w to uwierzyć, że już Go nie ma wśród nas.

Prof. W. Kosiński był autorem dwu monografii i ponad 170 artykułów naukowych. Wypromował 11 doktorów oraz 40 magistrów i inżynierów. Był wieloletnim pracownikiem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Był redaktorem naczelnym czasopisma Polskiego Towarzystwa Matematycznego Matematyka Stosowana. Żałobna Msza Św. będzie w dniu 21 marca 2014 r. (piątek) o godzinie 12:00 w Kościele Św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy szczerego współczucia.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu