Workshop 2007

Elektromagnetyzm w medycynie – teoria i praktyka

Tematyka:

Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu organizuje od ośmiu lat spotkania robocze poświęcone prezentacji wyników badań nad związkami pola elektromagnetycznego ze środowiskiem biologicznym. Spotkania te wykazały, że, gromadząc na dyskusji inżynierów, fizyków, biologów i lekarzy, można owe związki opisać wszechstronnie, a jednocześnie dogłębnie. W trakcie minionych spotkań rozważano wiele aspektów bioelektromagnetyzmu, od zagadnień normatywnych do zastosowań medycznych. Od pewnego czasu jednak coraz większa uwaga skupiona jest na zastosowaniach medycznych. Dzieje się tak z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że intensywnie poszukuje się obszarów do eksploracji w tzw. medycynie alternatywnej, a drugi powód, moim zdaniem, wynika z chęci prze-ciwstawienia się szumowi medialnemu, związanemu z ochroną przed, często niepotwierdzonymi, zagrożeniami. Jeśli związek między polem elektromagnetycznym a strukturą biologiczną jest istotny dla zmian tej struktury, to może należy poszukiwać zmian pozytywnych, terapeutycznych. To co zostało napisane wyżej uzasadnia podjęcie po raz kolejny tematyki elektromagnetyzmu i medycyny. Formuła spotkań roboczych, kształtowana przez osiem lat, ma charakter otwarty i roboczy. Otwartość oznacza dopuszczenie szerokiej tematyki, a roboczy charakter oznacza, że prace prezentowane są pracami w toku, a wyniki nie zawsze jeszcze zweryfikowane i ostateczne. Dobrym zwyczajem warsztatów PTZE jest szczególna przychylność dla prezentowania wyników badań uzyskiwanych w trakcie realizacji doktoratów. Możliwość prezentacji swoich wyników, poddania ich weryfikacji starszych kolegów, jest niezmiernie ważnym elementem w procesie promocyjnym. Przewiduje się wygłoszenie 2-3 dłuższych referatów (do 30 minut) o charakterze ogólniejszym, przedstawiających state of art danej specjalności oraz krótsze (10 minut) przedstawienie nadesłanych referatów i komunikatów.

Terminarz:

Autorzy referatów proszeni są o przygotowanie streszczenia – i nadesłanie do 17.11.2007, 1 strona – będą one wydane jako materiały do dyskusji na prawach rękopisu. Podobnie jak w latach ubiegłych, planujemy wydanie pełnych referatów w formie książkowej.

Miejsce:

Nazwa: Termy Pałacowe
Adres: ul. Aleja Paderewskiego 1A, 24-140 Nałęczów Polska
Strona www: www.spanaleczow.pl