XIV Sympozjum PTZE

Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce

Cel:

Celem Sympozjum jest prezentacja prac własnych (również będących w toku) i prac przeglądowych, dotycząych w szerokim sensie elektromagnetyzmu. Mile widziane są prace przedstawiające najnowsze trendy w nauce polskiej i światowej oraz podsumowujące dotychczasowe osiągnięcia. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Sympozjum młodych pracowników nauki.

Tematyka:

1. Elektromagnetyzm obliczeniowy
2. Zastosowania elektromagnetyzmu w elektrotechnice
3. Zastosowania elektromagnetyzmu w badaniach naukowych i medycynie
4. Zastosowania elektromagnetyzmu w informatyce
5. Materiały elektromagnetyczne
6. Bioelektromagnetyzm i ochrona środowiska
7. Elektromagnetyzm w edukacji i polityce społecznej
Referaty są opiniowane przez Komitet Naukowy. Po zaopiniowaniu referatu na podstawie przesłanej dwustronicowej pracy, referaty zostaną zakwalifikowane do prezentacji i wydrukowane w materiałach Sympozjum.

Terminarz:

23 kwietnia 2004 przysłanie zgłoszenia i dwustronicowej wersji pracy
21 maja 2004 zakończenie procesu recenzowania prac
11 czerwca 2004 termin wniesienia opłaty
21 czerwca 2004 wręczenie uczestnikom programu Konferencji

Miejsce:

Nazwa: O.W. „Hyrny”
Adres: ul. Piłsudskiego 20, Zakopane Polska

 

Zgłoszenia:

KARTA ZGŁOSZENIA
XIV SYMPOZJUM ŚRODOWISKOWE
ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU
W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE
P T Z E 2004

ZAKOPANE, 21 – 23 CZERWCA 2004 r.

 

Imię …………………………………
Nazwisko …………………………………
Tytuł, stopień naukowy …………………………………
Stanowisko …………………………………
Instytucja …………………………………
Adres instytucji …………………………………
Adres do korespondencji …………………………………
Tel., Fax …………………………………
E-mail …………………………………
Tytuł referatu …………………………………

………………………………
Podpis

 

Komitet naukowy:

Przewodniczący:
Eugeniusz Kurgan
Akademia Górniczo-Hutnicza
Sekretarz(e):
Romuald Kotowski
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Andrzej Krawczyk
Instytut Elektrotechniki
Członkowie komitetu:
Liliana Byczkowska-Lipińska
Politechnika Łódzka
Aleksander Dackiewicz
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
Aleksander Gąsiorski
Politechnika Częstochowska
Krzysztof Kluszczyński
Politechnika Śląska
Roman Kubacki
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Jerzy Paweł Nowacki
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Czesław Rymarz
Wojskowa Akademia Techniczna
Ryszard Sikora
Politechnika Szczecińska
Andrzej Turski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Sławomir Wiak
Politechnika Łódzka