XVI Sympozjum Środowiskowe PTZE

Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce
Wisła, 25-27 września 2006 r.

 

Terminarz:

 • 20 maja 2006 – przysłanie zgłoszenia i dwustronicowej wersji pracy
 • 1 lipca  2006 – zakończenie procesu recenzowania prac
 • 9 września 2006 – termin wniesienia opłaty
 • 25 września 2006 – wręczenie uczestnikom programu Konferencji  (wcześniej dostępny na stronie internetowej)

ZGŁOSZENIE

 1. Zgłoszenie obejmuje wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz z dwustronicowym streszczeniem.
 2. Opłatę konferencyjną w wysokości 900 zł prosimy przesłać na konto Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu

PKO BP III Oddział w Warszawie
Nr rachunku 60 1020 1097 0000 7602 0105 8536

Nazwa: Hotel Gołębiewski
Adres: ul. Al. Ks. Bp. Bursche 3, 43-460 Wisła Polska
Strona www: wisla@golebiewski.pl

Komitet naukowy:

Przewodniczący:

 • Krzysztof Kluszczyński
  Politechnika Śląska

Członkowie komitetu:

 • Liliana Byczkowska-Lipińska
  Politechnika Łódzka
 • Aleksander Dackiewicz
  Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
 • Aleksander Gąsiorski
  Politechnika Częstochowska
 • Romuald Kotowski
  Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • Andrzej Krawczyk
  Instytut Elektrotechniki
 • Roman Kubacki
  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Jerzy Paweł Nowacki
  Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • Czesław Rymarz
  Wojskowa Akademia Techniczna
 • Andrzej Turski
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • Andrzej Wac-Włodarczyk
  Politechnika Lubelska
 • Krzysztof Wardak
  Polkomtel S.A.

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący:

 • Maja Duda
  Politechnika Śląska

Członkowie komitetu:

 • Mira Lisiecka-Biełanowicz
  Akademia Medyczna w Warszawie
 • Arkadiusz Miaskowski
  Instytut Elektrotechniki
 • Marcin Szczygieł
  Politechnika Śląska