XVII Sympozjum Środowiskowe 2007′ PTZE Rydzyna

Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce

 

Cel:

Celem XVII Sympozjum PTZE jest prezentacja prac własnych (również będących w toku) i prac przeglądowych, dotyczących w szerokim sensie elektromagnetyzmu. Mile widziane są prace przedstawiające najnowsze trendy w nauce polskiej i światowej oraz podsumowujące dotychczasowe osiągnięcia. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Sympozjum młodych pracowników nauki.

Tematyka:

 1. Zastosowania elektromagnetyzmu w elektrotechnice
 2. Bioelektromagnetyzm i ochrona środowiska
 3. Zastosowania elektromagnetyzmu w badaniach naukowych i medycynie
 4. Elektromagnetyzm obliczeniowy
 5. Zastosowania elektromagnetyzmu w informatyce
 6. Materiały elektromagnetyczne
 7. Elektromagnetyzm w edukacji i polityce społecznej

Terminarz:

Zgłoszenie 18.05.2007 r.
Przesłanie streszczenia artykułu (2 strony) 18.05.2007 r.
Wniesienie opłaty  01.06.2007 r.
Wręczenie uczestnikom programu Konferencji  18.06.2007 r.

Miejsce:

Nazwa: Hotel „ZAMEK w RYDZYNIE”
Adres: ul. Plac Zamkowy 1, 64-130 Rydzyna Polska
Strona www: www.zamek-rydzyna.com.pl

Zgłoszenia:

  1. Zgłoszenie obejmuje wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz z dwustronicowym streszczeniem
  2. Opłatę konferencyjna w wysokości 900 zł prosimy przesłać na konto Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu
  3. PKO BP III Oddział w Warszawie
   Nr rachunku 60 1020 1097 0000 7602 0105 8536
   z adnotacją: PTZE 2007

  4. Oficjalnym językiem Sympozjum jest język polski, ale referaty przygotowane w języku angielskim będą mile widziane.