XX Sympozjum Środowiskowe PTZE

XX JUBILEUSZOWE SYMPOZJUM ŚRODOWISKOWE PTZE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

Termin: 29 sierpnia – 1 września 2010 r.

Współorganizatorzy:

– Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
– Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 
– Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny

Miejsce konferencji:

Hotel Zamkowy w Książu
ul. Piastów Śląskich 1
58-306  Wałbrzych

Organizatorzy:

Przewodniczący: Romuald Kotowski (rkotow@pjwstk.edu.pl)
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: Barbara Grochowicz  (bgr@po.opole.pl)
Koordynator: Andrzej Krawczyk (ankra@ciop.pl)

Tematyka konferencji:

1. Zastosowania elektromagnetyzmu w elektrotechnice
2. Bioelektromagnetyzm i ochrona środowiska
3. Zastosowanie elektromagnetyzmu w medycynie i nauce
4. Zastosowanie elektromagnetyzmu w informatyce
5. Elektromagnetyzm obliczeniowy
6. Materiały elektromagnetyczne
7. Elektromagnetyzm w edukacji i administracji

Referaty będą oceniane na podstawie dwustronicowych wersji (A4, 12 pt). Zakwalifikowane do wygłoszenia referaty i wygłoszone podczas konferencji będą ponownie ocenione przez prowadzących poszczególne sesje i na tej podstawie Komitet Naukowy dokona selekcji artykułów, które zostaną skierowane do druku w Przeglądzie Elektrotechnicznym (lista filadelfijska) w ewentualnie poprawionej i poszerzonej wersji.

Terminy:

30.04.2010 – przesłanie dwustronicowej wersji (elektroniczna forma obowiązkowa) 
30.05.2010 – zakończenie procesu recenzenckiego
24.07.2010 – wpłata opłaty konferencyjnej
29.08.2010 – wręczenie materiałów konferencyjnych (program Sympozjum będzie wcześniej dostępny na stronie internetowej PTZE: www.krawczas.home.pl/ptze.pl/produkcja 

Zgłoszenie:

1.  Zgłoszeniu udziału w Sympozjum (do pobrania) powinno towarzyszyć streszczenie prezentacji  (krótka dwustronicowa wersja pracy).
2. Opłata konferencyjna wynosi 1050 PLN (lub 1 300 PLN z dopłatą za pokój jednoosobowy w wysokości 250 PLN) 
 i powinna zostać przesłana na rachunek:
PKO BP III O/Warszawa
60 1020 1097 0000 7602 0105 8536
z odnotowaniem: PTZE 2010
3. Językami konferencyjnymi są polski i angielski.

Adresy do korespondencji:

Romuald Kotowski
Polsko-Japońska Wyższa Szkołą Technik Komputerowych
Koszykowa 86
02-008 Warszawa
Tel: (+48 22) 58 44 560
Komórkowy: (+48) 502 648 119 
E-mail: rkotow@pjwstk.edu.pl
(sprawy organizacyjne) 

Andrzej Krawczyk
Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
Tel: (+48 22) 623 46 47
Komórkowy: (+48) 600 91 91 91
E-mail: ankra@ciop.pl
(dwustronicowe streszczenia prac)