XXI Sympozjum Środowiskowe PTZE

Zastosowania Elektromagnetyzmu w nowoczesnych
technikach i informatyce

5- 8 czerwca 2011 r.

Współorganizatorzy:

 • Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Patronat honorowy nad XXI Sympozjum:

Anna Streżyńska – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Miejsce Sympozjum:

Hotel Zamek Lubliniec
ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

Telefon: (34) 373 78 90
Internet: recepcja@zameklubliniec.pl
www.zameklubliniec.pl

Tematyka:

 • Zastosowania elektromagnetyzmu w elektrotechnice
 • Bioelektromagnetyzm i ochrona środowiska
 • Zastosowania elektromagnetyzmu w badaniach naukowych i medycynie
 • Elektromagnetyzm obliczeniowy
 • Zastosowania elektromagnetyzmu w informatyce
 • Materiały elektromagnetyczne
 • Elektromagnetyzm w edukacji i polityce społecznej

Organizatorzy:

Propozycje referatów będą oceniane na podstawie nadesłanego dwustronicowych streszczenia (format A4, 12 pt, wersje edytora: .doc, .docx). Zakwalifikowane do wygłoszenia referaty i wygłoszone podczas konferencji będą ponownie ocenione przez prowadzących poszczególne sesje i na tej podstawie Komitet Naukowy dokona selekcji artykułów, które zostaną skierowane do druku w Przeglądzie Elektrotechnicznym (lista filadelfijska) w poprawionej i poszerzonej wersji.

Terminy:

 • 15.03.2011 – przesłanie dwustronicowej wersji (elektroniczna forma obowiązkowa)
 • 20.04.2011– zakończenie procesu recenzenckiego – informacja o przyjęciu referatu
 • 31.05.2011 – wpłata opłaty konferencyjnej
 • 05.06.2011 – wręczenie programu konferencji wraz z książką krótkich wersji

Inne ważne informacje:

 1. Zgłoszenie (forma elektroniczna) powinno towarzyszyć krótkiej wersji.
 2. Językami konferencyjnymi są polski i angielski.
 3. Opłata konferencyjna 1050 PLN w przypadku korzystania z pokoju dwu- lub trzyosobowego lub 1290 PLN w przypadku korzystania z pokoju jedno-osobowego) – opłata powinna być przesłana na rachunek:PKO BP III O/Warszawa
  60 1020 1097 0000 7602 0105 8536
  z odnotowaniem: PTZE 2011

Adresy korespondencyjne:

(sprawy organizacyjne)
Ewa Łada-Tondyra
Politechnika Częstochowska
Wydział Elektryczny
Al. Armii Krajowej 17
42-200 Warszawa
Tel.: (+48) 504131618
E-mail: ewalada@interia.eu

(dwustronicowe wersje i zgłoszenia)
Andrzej Krawczyk
Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
Tel: (+48 22) 623 4647
Mobile: (+48) 600919191
E-mail: ankra@ciop.pl