XXII Sympozjum Środowiskowe PTZE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkołą Technik Komputerowych
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

MIEJSCE KONFERENCJI:

Zespół Dworski Hotel Sarmata
ul. Zawichojska 2
27-800 Sandomierz
tel.: 15 833 47 00
kom.: 530 33 47 00
e-mail: recepcja@hotelsarmata.pl

TERMIN:

9 – 12 września 2012

TEMATYKA:

 • Zastosowania elektromagnetyzmu w elektrotechnice
 • Bioelektromagnetyzm i ochrona środowiska
 • Zastosowania elektromagnetyzmu w badaniach naukowych i medycynie
 • Elektromagnetyzm obliczeniowy
 • Zastosowania elektromagnetyzmu w informatyce
 • Materiały elektromagnetyczne
 • Elektromagnetyzm w edukacji i polityce społecznej

ORGANIZATORZY: