XXIII SYMPOZJUM SRODOWISKOWE PTZE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I MEDYCYNIE

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

 • Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych

MIEJSCE KONFERENCJI:

Hotel Gołębiewski Mikołajki
ul. Mrągowska 34
11-730 Mikołajki
tel. +48 87/ 42 90 700, 701, 702, 703
tel. kom. 0503 011 700
e-mail: mikolajki@golebiewski.pl
http://www.golebiewski.pl/mikolajki

TERMIN:

16-19 czerwca 2013

TEMATYKA:

 • Zastosowania elektromagnetyzmu w elektrotechnice
 • Bioelektromagnetyzm i ochrona środowiska
 • Zastosowania elektromagnetyzmu w badaniach naukowych i medycynie
 • Elektromagnetyzm obliczeniowy
 • Zastosowania elektromagnetyzmu w informatyce
 • Materiały elektromagnetyczne
 • Elektromagnetyzm w edukacji i polityce społecznej

ORGANIZATORZY:

 • Ewa Korzeniewska – przewodnicząca
 • Agnieszka Byliniak
 • Ewa Łada-Tondyra
 • Dorota Szymczak