XXIV SYMPOZJUM ŚRODOWISKOWE PTZE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I MEDYCYNIE

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych

MIEJSCE KONFERENCJI:


Ośrodek wypoczynkowy „Orle Gniazdo Hucisko”
ul. Orle Gniazdo 20
42-421 Włodowice
tel. +48 34 321 73 77
e-mail: info@orlegniazdo.pl
www.orlegniazdo.pl

TERMIN:

7-10 września 2014

TEMATYKA:

 • Zastosowania elektromagnetyzmu w medycynie (sesja specjalna Komitetu SEP)
 • Zastosowania elektromagnetyzmu w elektrotechnice
 • Bioelektromagnetyzm i ochrona środowiska
 • Elektromagnetyzm obliczeniowy
 • Zastosowania elektromagnetyzmu w informatyce
 • Materiały elektromagnetyczne
 • Elektromagnetyzm w edukacji i polityce społecznej

ORGANIZATORZY:

 • Ewa Łada-Tondyra – przewodnicząca
 • Agnieszka Byliniak
 • Ewa Korzeniewska
 • Beata Pala