XXV SYMPOZJUM ŚRODOWISKOWE PTZE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I MEDYCYNIE

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 • Wojskowy Instytut Medyczny
 • Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych

MIEJSCE KONFERENCJI:


Hotel Turówka ****
ul. Żeromskiego 1
32-020 Wieliczka
www.turowka.pl

TERMIN KONFERENCJI:

28 czerwca -1 lipca 2015

TERMINY:

10.04.2015 – zgłoszenie, streszczenie referatu (2 strony, forma elektroniczna)
09.05.2015 – zakończenie procesu recenzowania prac
19.06.2015 – termin wniesienia opłaty konferencyjnej
28.06.2015 – 1.07.2015 – konferencja (program wcześniej dostępny na www.krawczas.home.pl/ptze.pl/produkcja)

TEMATYKA:

 • Zastosowania elektromagnetyzmu w inżynierii
 • Zastosowania elektromagnetyzmu w medycynie
 • Bioelektromagnetyzm i ochrona środowiska
 • Elektromagnetyzm obliczeniowy
 • Zastosowania elektromagnetyzmu w informatyce
 • Materiały elektromagnetyczne
 • Elektromagnetyzm w edukacji i polityce społecznej

ORGANIZATORZY:

 • Przewodniczący Komitetu Naukowego: Romuald Kotowski
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
 • Ewa Korzeniewska
 • Prezes PTZE: Andrzej Krawczyk

ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA:

 • Zgłoszenie (forma elektroniczna) powinno być przysłane razem z dwustronicowym abstraktem.
 • Opłata konferencyjna wynosi 1400 PLN/17001 PLN i powinna zostać wniesiona na konto:PKO BP III O/Warszawa
  60 1020 1097 0000 7602 0105 8536
  z adnotacją: PTZE’15

Językami konferencji są: polski i angielski.

Abstrakty i zgłoszenia należy wysłać na adresy: ankra.new@gmail.comewakorz@matel.p.lodz.pl

1 Opłata 1700 PLN dotyczy zakwaterowania w pokoju jednoosobowym