XXVI SYMPOZJUM ŚRODOWISKOWE PTZE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I MEDYCYNIE

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 • Wojskowy Instytut Medyczny
 • Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych

MIEJSCE KONFERENCJI:


HOTEL MERCURE
PL. DOMINIKAŃSKI 1
50-159 WROCŁAW
TEL.: +48 71 323 27 00
E-mail: H3374@accor.com

TEMATYKA:

 • zastosowania elektromagnetyzmu w inżynierii
 • Zastosowania elektromagnetyzmu w medycynie
 • Bioelektromagnetyzm i ochrona środowiska
 • Elektromagnetyzm obliczeniowy
 • Zastosowania elektromagnetyzmu w informatyce
 • Materiały elektromagnetyczne
 • Elektromagnetyzm w edukacji i polityce społecznej

TERMIN KONFERENCJI:

26 – 29 czerwca 2016

TERMINY:

15.02.2016 – zgłoszenie, streszczenie referatu (2 strony, forma elektroniczna)
09.05.2016 – zakończenie procesu recenzowania prac
06.06.2016 – termin wniesienia opłaty konferencyjnej
26.06.2016 – program konferencji (program wcześniej dostępny na www.krawczas.home.pl/ptze.pl/produkcja)

ZGŁOSZENIA:

 • Kartę zgłoszenie i dwustronicowy abstrakt należy wysyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adresy: ankra.new@gmail.com, ewakorz@matel.p.lodz.pl
 • Opłata konferencyjna wynosi 1400 PLN/17001 PLN i powinna zostać wniesiona na konto:

PKO BP III O/Warszawa
60 1020 1097 0000 7602 0105 8536
z adnotacją: PTZE’16

Językami konferencji są: polski i angielski.
1 Opłata 1700 PLN dotyczy zakwaterowania w pokoju jednoosobowym
2 Sympozjum będzie prowadzone wspólnie z międzynarodowym Sympozjum SAEM’16 z udziałem uczestników zagranicznych, a zatem organizatorzy sugerują używanie języka angielskiego.