XXVII SYMPOZJUM ŚRODOWISKOWE PTZE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I MEDYCYNIE

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
 • Wojskowy Instytut Medyczny
 • Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych

MIEJSCE KONFERENCJI:


Pałac Mierzęcin
Wellness & Wine Resort
Mierzęcin 1,
66-520 Dobiegniew
tel: + 48 95 71 31 500
www: http://www.palacmierzecin.pl/
E-mail: recepcja@palacmierzecin.pl

TEMATYKA KONFERENCJI:

 • zastosowania elektromagnetyzmu w medycynie
  (sesja specjalna Komitetu SEP)
 • zastosowania elektromagnetyzmu w elektrotechnice
 • elektromagnetyzm w środowisku
 • elektromagnetyzm obliczeniowy
 • zastosowania elektromagnetyzmu w informatyce
 • materiały elektromagnetyczne
 • elektromagnetyzm w edukacji i polityce społecznej

TERMIN KONFERENCJI:

18 – 21 czerwca 2017

TERMINY:

10.04.2017 – zgłoszenie, streszczenie referatu (2 strony, forma elektroniczna)
08.05.2017 – zakończenie procesu recenzowania prac
31.05.2017 – termin wniesienia opłaty konferencyjnej
18.06.2017 – program konferencji (program wcześniej dostępny na www.krawczas.home.pl/ptze.pl/produkcja)

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie w postaci dwustronicowego streszczenia, (format A4, tekst podstawowy 12 pkt., odstęp pojedynczy, plik .doc) ze wskazaniem i podaniem danych teleadresowych
(e-mail, numer telefonu) osób zgłaszających uczestnictwo w konferencji powinno być wysłane na dwa adresy: ankra.new@gmail.com,  ewakorz@matel.p.lodz.pl

OPŁATA KONFERENCYJNA

Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi 1700/2050 zł (patrz: Informacje dodatkowe) i obejmuje:

 • materiały konferencyjne
 • uczestniczenie w  sesjach i imprezach towarzyszących
 • zakwaterowanie i wyżywienie w okresie 18.06 (kolacja) –  21.06 (obiad)

PŁATNOŚĆ

Opłatę konferencyjną w wysokości 1700/2050 zł należy wpłacać na konto
Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu
po otrzymaniu informacji o akceptacji referatu,
nie później niż do 06.06.2017 r.

DANE KONTA

Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu,
ul. Świętokrzyska 14, lok. 324, 00-050 Warszawa,
PKO BP III Oddział w Warszawie 60 1020 1097 0000 7602 0105 8536