PTZE

Polskie Towarzystwo

 Zastosowań Elektromagnetyzmu

Aktualności

XXXII Sympozjum Środowiskowe PTZE

XXXII Sympozjum Środowiskowe PTZE „Zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie” odbędzie się w dniach 11 – 14 czerwca 2023r. w Folwarku Łochów. Broszury informacyjne,

Więcej »

O nas

Cele działalności Polskiego Towarzystawa Zastosowań Elektromagnetyzmu

Cele działalności Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu zostały sformułowane w Statucie PTZE oraz w Uchwale Programowej I-ego Walnego Zgromadzenia PTZE. Mimo upływu lat są one nadal aktualne i są systematycznie, wytrwale i cierpliwie, realizowane przez kolejne Zarządy PTZE. Najogólniej sprowadzają się one do następujących punktów:

Promocja współdziałania uczonych reprezentujących różne dyscypliny w dziedzinie zastosowań elektromagnetyzmu

Wymiana informacji naukowej

Pomoc w szkoleniu młodej kadry naukowej poprzez wymianę stypendialną

Organizowanie staży badawczych

Organizowanie sympozjów i kursów szkoleniowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych

Współpraca z istniejącymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi

Inicjatorzy towarzystwa: Kenzo Miya Tokio University idea towarzystw zastosowań elektromagnetyzmu Jerzy Paweł Nowacki Instytut Podstawowych Problemów Techniki Warszawa inicjator Andrzej Krawczyk Instytut Elektrotechniki Warszawa inicjator Miejsce i czas powstania towarzystwa...

Kontakt

Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu

Adres

ul. Świętokrzyska 14, lok. 324 00-050 Warszawa NIP: 525-216-06-45

Telefony:

+48. 22 584 45 60
+48. 600 91 91 91

Adresy e-mail:

kontakt@ptze.pl

Konto bankowe:

PKO BP SA III Oddział w Warszawie
60 1020 1097 0000 7602 0105 8536.