14

Kampania #ZdrowieWZasięgu

Informujemy, że PTZE objęło patronatem kampanię #ZdrowieWZasięgu prowadzoną przez portal @NaFaliNauki.

Celem kampanii jest popularyzowanie osiągnięć i możliwości nowoczesnej medycyny wynikających z rozwoju telekomunikacji, a szczególnie usług mobilnych. Kampania startuje 20.05.2024 r. 
W kampanię włączyli się naukowcy i specjaliści m.in. z zakresu medycyny czy nowych technologii.

Kampanię współtworzą eksperci PTZE, którzy będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwoju telemedycyny oraz walki z dezinformacją.