XXX Sympozjum Środowiskowe PTZE

Jubileuszowe, XXX Sympozjum Środowiskowe PTZE ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU WE WSPÓŁCZESNEJ INŻYNIERII I MEDYCYNIE odbędzie się w Jastarni, w dniach 12 – 15 września 2021r. Więcej informacji w ulotce informacyjnej do pobrania poniżej: INFORMACJE O XXX SYMPOZJUM ŚRODOWISKOWYM PTZE 2021. XXX SYMPOZJUM ŚRODOWISKOWE PTZE – MATERIAŁY DO POBRANIA

Wirtualne Sympozjum Środowiskowe PTZE 2020

Materiały do pobrania, zawierające informacje oraz streszczenia referatów prezentowanych podczas Wirtualnego Sympozjum Środowiskowego PTZE, 14 – 16 września, 2020r. Materiały konferencyjne do pobrania.